Možno hľadáte as.

Medzijazykové Upraviť

Značka Upraviť

Význam Upraviť

  1. arzén