Kategória:User sk-N

sk-N Títo užívatelia majú jazyk slovenčina ako materinský jazyk.

Ďalších užívateľov s touto znalosťou jazyka je možné nájsť na Wikipédii a Commons.