Možno hľadáte A, á, à, ä, Å, å, a. alebo A..

MedzijazykovéUpraviť

ZnačkaUpraviť

VýznamUpraviť

 1. atto-, SI predpona s hodnotou 10-18
 2. SI jednotka času, juliánsky rok
 3. ár, jednotka plochy rovná 100 metrom štvorcových
 4. (fyzika) zrýchlenie
 5. (hudba) tón s frekvenciou 440 Hz alebo ekvivalentný tón v inej oktáve alebo tieto tóny kolektívne
 6. (hudba) nota v malej oktáve s frekvenciou 220 Hz podľa Helmholtzovej notácie

Slovné spojeniaUpraviť

SlovenčinaUpraviť

VýslovnosťUpraviť

ČasticaUpraviť

VýznamUpraviť

 1. nadväzuje vetu, ktorú začína, na situáciu a citovo ju zafarbuje
  • A ty tu čo robíš?
  • A je to tam!
 2. ako samostatná otázka vyzýva druhú stranu na vysvetlenie alebo doplnenie predchádzajúcej výpovede
  • Hovoril som s riaditeľom. — A? — A nič. Platy nezdvihne.

Slovné spojeniaUpraviť

PrekladyUpraviť

nadväzuje na situáciu

ako samostatná otázka

HláskaUpraviť

VýznamUpraviť

 1. prvé písmeno slovenskej abecedy, pred á

SpojkaUpraviť

VýznamUpraviť

 1. spája dve rovnocenné slová, slovné spojenia alebo vety
  • Janko a Marienka objavili perníkovú chalúpku.
  • Západné mocnosti a ZSSR sa nedokázali dohodnúť na vzájomnej dohode proti Hitlerovi.
  • Bolo pekné počasie a výhľad bol úžasný.
 2. používa sa pred poslednou položkou zoznamu
  • Kúp chlieb, maslo a syr.
 3. a následkom toho
  • Spýtaj sa ma na definíciu spojky „a“ znova a budem vrieskať!
 4. no napriek tomu
  • Už bolo po šiestej a autobus stále neprichádzal.
 5. pripája súvisiacu vetu k predchádzajúcej výpovedi
  • Kúpil som čerešne, ktoré predávajú na trhu. A nie málo, lebo toľko detí ich raz-dva zje.
 6. (logika) vyjadruje konjunkciu, spája dva výroky, ktoré platia súčasne
  • Konjunkcia je komutatívna, čiže A a B platí práve vtedy, keď B a A.

SynonymáUpraviť

 1. i, aj, ako aj, ako i, plus
 2. i, aj, ako aj
 3. ale
 4. , a zároveň, a súčasne

PrekladyUpraviť

spája dve rovnocenné slová, slovné spojenia alebo vety

pred poslednou položkou zoznamu

a následkom toho

no napriek tomu

pripája súvisiacu vetu

konjunkcia v logike

Zatiaľ nekategorizované prekladyUpraviť
Preklady nižšie musia byť skontrolované ľudmi natívne hovoriacimi danou rečou a zatriedené do vhodnej tabuľky vyššie.

AngličtinaUpraviť

VýslovnosťUpraviť

ČlenUpraviť

 • neurčitý

VýznamUpraviť

 1. forma neurčitého člena an, s pôvodným významom jeden (z mnohých)

ČeštinaUpraviť

VýslovnosťUpraviť

SpojkaUpraviť

VýznamUpraviť

 1. a

LatinčinaUpraviť

PredložkaUpraviť

 • ā
 • s ablatívom

VýznamUpraviť

 1. z, od

SynonymáUpraviť

 1. ab

CitoslovceUpraviť

 • ā

VýznamUpraviť

 1. ach, beda

LiteratúraUpraviť

 • Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 1991. Vydanie prvé. ISBN 80-224-0080-7. 131 s.
 • PISÁRČIKOVÁ, Mária a i.: Synonymický slovník slovenčiny. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra a Veda, vydavateľstvo SAV, 1995. Vydanie prvé. ISBN 80-224-0427-6. 23 s.

Externé odkazyUpraviť