LatinčinaUpraviť

Prídavné menoUpraviť

  • 1. a 2. deklinácia

VýznamUpraviť

  1. nominatív jednotného čísla ženského rodu prídavného mena clarus
  2. ablatív jednotného čísla ženského rodu prídavného mena clarus
  3. vokatív jednotného čísla ženského rodu prídavného mena clarus
  4. nominatív množného čísla stredného rodu prídavného mena clarus
  5. akuzatív množného čísla stredného rodu prídavného mena clarus
  6. vokatív množného čísla stredného rodu prídavného mena clarus