Kuna upraviť

Podstatné meno upraviť

Význam upraviť

  1. voda

Latinčina upraviť

Podstatné meno upraviť

  • rod mužský (maskulinum)
  • 2. deklinácia

Význam upraviť

  1. nominatív množného čísla podstatného mena deus
  2. vokatív množného čísla podstatného mena deus