AngličtinaUpraviť

VýslovnosťUpraviť

PredložkaUpraviť

VýznamUpraviť

  1. vo
  2. do

LatinčinaUpraviť

PredložkaUpraviť

  • spája sa s ablatívom i akuzatívom

VýznamUpraviť

  1. (ablatív, kde?) v, na, medzi
  2. (akuzatív, kam?) do, na