LatinčinaUpraviť

SlovesoUpraviť

  • 1. konjugácia

ČasovanieUpraviť

Spôsob oznamovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent intrō intrās intrat intrāmus intrātis intrant
Futúrum I. intrābō intrābis intrābit intrābimus intrābitis intrābunt
Imperfektum intrābam intrābās intrābat intrābāmus intrābātis intrābant
Perfektum intrāvī intrāvistī intrāvit intrāvimus intrāvistis intrāvērunt
Futúrum II. intrāverō intrāveris intrāverit intrāverimus intrāveritis intrāverint
Plusquamperfektum intrāveram intrāverās intrāverat intrāverāmus intrāverātis intrāverant
Rod trpný Prézent intror intrāris intrātur intrāmur intrāminī intrantur
Futúrum I. intrābor intrāberis intrābitur intrābimur intrābiminī intrābuntur
Imperfektum intrābar intrābāris intrābātur intrābāmur intrābāminī intrābantur
Perfektum intrātus sum
intrāta sum
intrātum sum
intrātus es
intrāta es
intrātum es
intrātus est
intrāta est
intrātum est
intrātī sumus
intrātae sumus
intrāta sumus
intrātī estis
intrātae estis
intrāta estis
intrātī sunt
intrātae sunt
intrāta sunt
Plusquamperfektum intrātus eram
intrāta eram
intrātum eram
intrātus erās
intrāta erās
intrātum erās
intrātus erat
intrāta erat
intrātum erat
intrātī erāmus
intrātae erāmus
intrāta erāmus
intrātī erātis
intrātae erātis
intrāta erātis
intrātī erant
intrātae erant
intrāta erant
Futúrum II. intrātus erō
intrāta erō
intrātum erō
intrātus eris
intrāta eris
intrātum eris
intrātus erit
intrāta erit
intrātum erit
intrātī erimus
intrātae erimus
intrāta erimus
intrātī eritis
intrātae eritis
intrāta eritis
intrātī erunt
intrātae erunt
intrāta erunt
Spôsob spojovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent intrem intrēs intret intrēmus intrētis intrent
Imperfektum intrārem intrārēs intrāret intrārēmus intrārētis intrārent
Perfektum intrāverim intrāveris intrāverit intrāverimus intrāveritis intrāverint
Plusquamperfektum intrāvissem intrāvissēs intrāvisset intrāvissēmus intrāvissētis intrāvissent
Rod trpný Prézent intrer intrēris intrētur intrēmur intrēminī intrentur
Imperfektum intrārer intrārēris intrārētur intrārēmur intrārēminī intrārentur
Perfektum intrātus sim
intrāta sim
intrātum sim
intrātus sīs
intrāta sīs
intrātum sīs
intrātus sit
intrāta sit
intrātum sit
intrātī sīmus
intrātae sīmus
intrāta sīmus
intrātī sītis
intrātae sītis
intrāta sītis
intrātī sint
intrātae sint
intrāta sint
Plusquamperfektum intrātus essem
intrāta essem
intrātum essem
intrātus essēs
intrāta essēs
intrātum essēs
intrātus esset
intrāta esset
intrātum esset
intrātī essēmus
intrātae essēmus
intrāta essēmus
intrātī essētis
intrātae essētis
intrāta essētis
intrātī essent
intrātae essent
intrāta essent
Spôsob rozkazovací
číslo singulár plurál
osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Rod činný Prézent intrā intrāte
Futúrum intrātō intrātō intrātōte intrantō
Rod trpný Prézent intrāre intrāminī
Futúrum intrātor intrātor intrantor)
Neurčitok
číslo singulár plurál
Rod činný Prézent intrāre
Perfektum intrāvisse
Futúrum intrātūrus esse
intrātūra esse
intrātūrum esse
intrātūrī esse
intrātūrae esse
intrātūra esse
Rod trpný Prézent intrārī
Perfektum intrātus esse
intrāta esse
intrātum esse
intrātī esse
intrātae esse
intrāta esse
Futúrum intrātum īrī
Príčastia
Rod činný Rod trpný
Prézent Perfektum Futúrum Prézent Perfektum Futúrum
intrāns
(intrantis)
intrātūrus,
intrātūra,
intrātūrum
intrātus,
intrāta,
intrātum
intrandus,
intranda,
intrandum

VýznamUpraviť

  1. vstúpiť