Čeština upraviť

Podstatné meno upraviť

  • rod ženský

Význam upraviť

  1. vokatív jednotného čísla podstatného mena latina

Latinčina upraviť

Prídavné meno upraviť

Význam upraviť

  1. datív jednotného čísla mužského rodu prídavného mena latinus
  2. ablatív jednotného čísla mužského rodu prídavného mena latinus
  3. datív jednotného čísla stredného rodu prídavného mena latinus
  4. ablatív jednotného čísla stredného rodu prídavného mena latinus

Taliančina upraviť

Podstatné meno upraviť

  • rod mužský

Význam upraviť

  1. latinčina