LatinčinaUpraviť

Prídavné menoUpraviť

  • 1. a 2. deklinácia

VýznamUpraviť

  1. nominatív jednotného čísla ženského rodu prídavného mena liber
  2. ablatív jednotného čísla ženského rodu prídavného mena liber
  3. vokatív jednotného čísla ženského rodu prídavného mena liber
  4. nominatív množného čísla stredného rodu prídavného mena liber
  5. akuzatív množného čísla stredného rodu prídavného mena liber
  6. vokatív množného čísla stredného rodu prídavného mena liber