SlovenčinaUpraviť

DelenieUpraviť

  • no

ČasticaUpraviť

VýznamUpraviť

  1. avšak, ale, používa sa na vyjadrenie kontrastu aktuálnej vety s predošlou

SynonymáUpraviť

  1. avšak, ale

AngličtinaUpraviť

VýslovnosťUpraviť

HomofónyUpraviť

DelenieUpraviť

  • no

ČasticaUpraviť

VýznamUpraviť

  1. nie

SynonymáUpraviť

  1. nope

AntonymáUpraviť

  1. yes, yeah

PríslovkaUpraviť

VýznamUpraviť

  1. nijaký, žiadny

SynonymáUpraviť

  1. any (vo význame "žiadny")