Možno hľadáte smrt.

SlovenčinaUpraviť

VýslovnosťUpraviť

EtymológiaUpraviť

Písomne doložené od 15. storočia. Z praslovanského *sъmьrtь, čo je zložené z 2 častí. Prvá časť (*sъ-) súvisí s indoeurópskym *su-, sū- "dobrý" (porovnaj staroindické su-drúḥ "dobré drevo", su-bhágaḥ "šťastný", grécke hygiēs (ὑγιής) "zdravý, svieži", čo vzniklo z *su-gʷii̯ēs "dobre žijúci"). Druhá časť (*-mьrtь) súvisí so staroindickým mṛtyúḥ, latinským mors – gen. mortis, litovským mirtis "smrť"; východiskom je tu indoeurópske *mṛ-ti- "smrť", od *mer-. Praslovanské *sъmьrtь malo asi význam "dobrá smrť", t. j. pôvodne označovalo prirodzené, nenásilné úmrtie.[1]

Podstatné menoUpraviť

  • rod ženský

SkloňovanieUpraviť

Pád Singulár Plurál
Nom. smrť smrti
Gen. smrti smrtí
Dat. smrti smrtiam
Aku. smrť smrti
Lok. smrti smrtiach
Inšt. smrťou smrťami

VýznamUpraviť

  1. proces umierania; koniec života človeka alebo iného organizmu
    • báť sa smrti; skonštatovať smrť; príčina smrti
  2. zosobnenie smrti, často zobrazované ako kostra s kosou (písané aj s veľkým začiatočným písmenom)
    • prišla si poňho smrť; pani Smrť

SynonymáUpraviť

  1. úmrtie, zánik, skon, koniec
  2. smrtka

AntonymáUpraviť

  1. život

Príbuzné slováUpraviť

PrekladyUpraviť

PoznámkyUpraviť

Externé odkazyUpraviť