Wikislovník:Ako vytvoriť novú stránku

Každý môže byť autorom stránky!

Napíšte názov a kliknite na „Vytvoriť stránku“

Štruktúra heslaUpraviť

Tu uvádzame odporúčanú štruktúru zdrojového kódu stránky.

{{Možno hľadáte|heslo}}

== Jazyk ==

=== Výslovnosť ===
* {{IPA|výslovnosť}}, {{Audio|súbor|heslo}}

==== Homofóny ====
* [[homofón 1]]
* [[homofón 2]]

=== Delenie ===
* mat-ka

=== Etymológia ===
Etymológia celou vetou.

=== Varianty zápisu ===
* [[variant 2]]

=== Slovný druh ===  (alebo slovné spojenie, porekadlo atď.)
* ''gramatická kategória''

==== Skloňovanie/Časovanie/Stupňovanie ====
{{subst:Vzor XX|kmeň hesla}}

==== Význam ====
# [[význam 1]]
#* {{Príklad|kód jazyka|Príklad celou vetou.|Prípadný preklad celou vetou.}}
# [[význam 2]]
#* {{Príklad|kód jazyka|Príklad celou vetou.|Prípadný preklad celou vetou.}}

==== Synonymá ====
# [[synonymum 1]]
# [[synonymum 2]]

==== Antonymá ====
# [[antonymum 1]]
# [[antonymum 2]]

==== Príbuzné slová ====
* [[príbuzné slovo 1]]
* [[príbuzné slovo 2]]

==== Slovné spojenia ====
* [[slovné spojenie 1]]
* [[slovné spojenie 2]]

==== Frázy a idiómy ====
* [[fráza]]
* [[idióm]]

==== Príslovia, úslovia a porekadlá ====
* [[príslovie alebo úslovie]] (s malým začiatočným písmenom, bez bodky na konci)
* [[porekadlo]] (s malým začiatočným písmenom, bez bodky na konci)

==== Preklady ====
{{Preklady|význam=|preklady=
{{P|kód jazyka 1|preklad 1|začiatočné písmeno rodu}}
{{P|kód jazyka 2|preklad 2|začiatočné písmeno rodu}}
{{P|kód jazyka 3|preklad 3|začiatočné písmeno rodu}}
(...)
}}

== Ďalší jazyk ==

=== Výslovnosť ===
* 
(...)

== Poznámky ==
<references />

== Externé odkazy ==
{{Projekt|w=heslo|q=heslo}}

[[Kategória:]]

Pri cudzojazyčných heslách sa neuvádza sekcia Preklady. Sekcie, ktoré nie sú vyplnené, sa tiež neuvádzajú (okrem minimálneho rozsahu).

Minimálny rozsah heslaUpraviť

Aby novo vytvorené heslo spĺňalo základné kritériá pre zaradenie do Wikislovníka, malo by mať aspoň základnú štruktúru a následujúci minimálny rozsah:

== Jazyk ==

=== Slovný druh ===

==== Význam ====
# [[význam]]

[[Kategória:]]

Heslo zaraďte aspoň do kategórie označujúci jazyk a slovný druh, napr. Nemecké slovesá.

Ohýbané tvary slovUpraviť

Vyššie uvedený rozsah hesiel sa týka predovšetkým slov uvedených v základnom tvare. Pri ohýbaných (skloňovaných alebo časovaných) tvaroch je väčšina sekcií nadbytočná. Ich uvedenie postačí pri základnom hesle. Pri ohýbaných tvaroch by však nemali chýbať jazyk, výslovnosť, slovný druh a význam (prípadne i s uvedením príkladu).

Štruktúra takéhoto hesla všeobecne vyzerá takto:

== Jazyk ==

=== Výslovnosť ===
* {{IPA|výslovnosť}}

=== Slovný druh ===

==== Význam ====
# ''tvar slova [[základný tvar]]''

[[Kategória:]]

Namiesto textu „tvar slova“ je vhodné bližšie špecifikovať, o aký tvar sa jedná, napr. rozkazovací spôsob slovesa, genitív jednotného čísla podstatného mena a pod.

Kategórie majú názov typu Tvary slovenských podstatných mien, Tvary českých slovies a pod.