Wikislovník:Formát hesla

Vo Wikislovníku sa usilujeme o konzistentnosť vo formátovaní hesiel, čo pomáha čitateľom zorientovať sa v slovníku. Pokiaľ je to možné, snažte sa formátovať svoje úpravy rovnako ako je formátovaná väčšina hesiel. Nižšie nájdete popis zaužívaného formátu hesla. Pomôže vám pridávať informácie do Wikislovníka v správnej forme a na správne miesto.

Táto stránka dokumentuje existujúcu prax vo formátovaní hesiel. Nie je teda pravidlom, ktorým by sa heslá museli riadiť. V každom jazyku sa nájde veľa výnimiek z každého pravidla, tak neváhajte robiť výnimky z tohto formátu všade, kde je to potrebné. Dbajte pritom ale na konzistentnosť s inými heslami, ktoré potrebujú podobnú výnimku.

Pre niektoré časti hesla chýba konsenzus na formátovaní alebo dokonca na tom, či sa má taká informácia vôbec do hesiel pridávať. Kontroverzné časti hesla boli preto z formátu hesla vynechané, až kým nedôjde k dohode v diskusii. Absencia niektorej sekcie alebo formátovania v tomto dokumente teda neznamená, že by informácia v hesle byť nemohla. Ak máte pochybnosti, či niečo do hesla patrí, otvorte na tú tému diskusiu v našej Kaviarni.

Ak ste ešte s žiadnou wiki nepracovali, prečítajte si príručku, kde sa dozviete ako formátovať text vo wikikóde a ako pracovať s šablónami. Ak pridávate nové heslo, prečítajte si sekciu Minimálne heslo. Ak pridávate informáciu do existujúceho hesla, prečítajte si príslušnú sekciu (Ohýbanie, Preklady, Synonymá, ...). Správne poradie a vnáranie sekcií je vidieť v časti Úplné heslo.

Meno hesla upraviť

Meno hesla, čiže meno stránky, sa začína malým písmenom (bavlna) s výnimkou prípadov, keď je gramaticky správne použiť veľké písmená (Egypt, Frau, mRNA).

Meno hesla môže obsahovať:

Príslovia a porekadlá začínajú malým písmenom a nemajú na konci bodku (kto druhému jamu kope, sám do nej spadne) aj napriek tomu, že sú to úplné vety.

Z technických dôvodov sa v mene hesla nedajú použiť znaky # < > [ ] | { } _. Existujú aj ďalšie technické obmedzenia pre mená, s ktorými sa ale vo Wikislovníku takmer nestretnete.

Minimálne heslo upraviť

Nemusíte popísať všetky vlastnosti hesla naraz. Je na vás, ktoré časti hesla chcete vyplniť. Ak niečo vyplniť neviete alebo nechcete, nechajte to na ostatných redaktorov. Niektoré informácie o hesle, napríklad preklady, dokonca vyžadujú spoluprácu mnohých redaktorov na jednom hesle. Každé nové heslo by ale malo mať aspoň nasledujúcu minimálnu štruktúru.

Príklad (pre lýtko):

== Slovenčina ==
{{Minimum|sk}}

=== Podstatné meno ===

==== Význam ====
# zadná časť nohy pod kolenom

[[Kategória:Slovenské podstatné mená]]

Minimálne heslo teda obsahuje tieto základné informácie:

Šablóna {{Minimum}} pridá heslo do kategórie Údržba:Deminimalizovať/sk alebo podobnej kategórie pre iný jazyk podľa zadaného kódu jazyka. To pritiahne k heslu pozornosť iných redaktorov, ktorí môžu heslo rozšíriť. Šablóna {{Minimum}} sa nepoužíva v heslách pre ohýbané tvary a pri iných heslách, ktoré sú prirodzene krátke.

Aspoň jeden záznam v sekcii Význam definuje pár slovami (nie celou vetou) pojem alebo koncept, ktorý slovo pomenúva. Minimálne heslo nemusí hneď obsahovať aj všetky okrajové významy slova.

Každé heslo by malo mať aspoň jednu základnú kategóriu v tvare jazyk + slovný druh, napríklad Slovenské podstatné mená. Zoznam základných kategórií nájdete v sekcii Kategória.

Úplné heslo upraviť

Heslo v plnom rozsahu má nasledovnú štruktúru. Nie každá sekcia má zmysel pri každom hesle. Význam jednotlivých sekcií je popísaný nižšie na tejto stránke.

{{Možno hľadáte|heslo}}

== Slovenčina ==

=== Výslovnosť ===
* {{IPA|výslovnosť}}
* {{Audio|súbor}}

==== Homofóny ====
* [[homofón 1]]
* [[homofón 2]]

=== Delenie ===
* mat-ka

=== Etymológia ===
Etymológia celou vetou.

=== Varianty zápisu ===
* [[variant 2]]

=== Podstatné meno === (alebo iný slovný druh či typ hesla)
* ''gramatická kategória''

==== Skloňovanie/Časovanie/Stupňovanie ====
{{subst:Vzor XX|kmeň hesla}}

==== Význam ====
# [[význam 1]]
#* {{Príklad|kód jazyka|Príklad celou vetou.|Prípadný preklad celou vetou.}}
# [[význam 2]]
#* {{Príklad|kód jazyka|Príklad celou vetou.|Prípadný preklad celou vetou.}}

==== Synonymá ====
# [[synonymum 1]]
# [[synonymum 2]]

==== Antonymá ====
# [[antonymum 1]]
# [[antonymum 2]]

==== Príbuzné slová ====
* [[príbuzné slovo 1]]
* [[príbuzné slovo 2]]

==== Slovné spojenia ====
* [[slovné spojenie 1]]
* [[slovné spojenie 2]]

==== Frázy a idiómy ====
* [[fráza]]
* [[idióm]]

==== Príslovia, úslovia a porekadlá ====
* [[príslovie]]
* [[porekadlo]]

==== Preklady ====
{{Preklady|význam=|preklady=
{{P|kód jazyka 1|preklad 1|začiatočné písmeno rodu}}
{{P|kód jazyka 2|preklad 2|začiatočné písmeno rodu}}
{{P|kód jazyka 3|preklad 3|začiatočné písmeno rodu}}
(...)
}}

==== Poznámky ====
(…)

==== Referencie ====
<references />

=== Literatúra ===
* (…)

=== Externé odkazy ===
{{Projekt|w=heslo|q=heslo}}

== Angličtina == (alebo iný jazyk)
...

[[Kategória:]]

Cudzojazyčné heslá upraviť

Wikislovník má ambíciu obsiahnuť všetky slová zo všetkých jazykov. Heslá v iných jazykoch majú teda rovnaký rozsah ako heslá v slovenčine až na dve výnimky:

 • Definície v sekcii Význam sú kratšie (často len jedno slovo), pretože sa odkazmi opierajú o slovenské heslá.
 • Sekcia Preklady sa pri cudzojazyčných heslách neuvádza, pretože preklady sú dostupné nepriamo cez slovenské ekvivalenty.

Ohýbané tvary upraviť

Heslá pre ohýbané tvary (skloňované, časované, stupňované) neduplikujú informácie zo svojho základného tvaru. Ich definícia len odkazuje na základný tvar. Ohýbané tvary sa neprekladajú, keďže vhodný preklad je možné odvodiť z prekladu základného slova.

Informácie uvádzané pre ohýbané tvary:

Odkaz na podobné heslá upraviť

Čitatelia sa často dostanú k heslu vo Wikislovníku skrz vyhľadávanie, ktoré ignoruje veľké/malé písmená a diakritiku. Môžu sa takto ocitnúť na nesprávnom hesle. Nájsť to správne heslo im pomôže šablóna {{Možno hľadáte}}, ktorá sa umiestňuje na začiatok stránky.

Príklad (pre žene):

{{Možno hľadáte|zene|ženě}}

Výsledok:

Možno hľadáte zene alebo ženě.

Príklad:

== Slovenčina ==

Správne názvy cudzích jazykov nájdete na stránke Wikislovník:ISO 639-1. Prípustné jazyky sú definované na stránke Wikislovník:Zaraďované jazyky.

Slovo môže mať význam vo viacerých jazykoch (a, strom). V takom prípade sa pridá sekcia pre každý jazyk. Jazyky sú usporiadané abecedne s výnimkou slovenčiny, ktorá je vždy prvá.

Niektoré heslá nie sú viazané na žiaden jazyk (Fe, X). V takom prípade sa namiesto jazyka pridá jazykovo neutrálna sekcia:

== Medzinárodne ==

Výslovnosť upraviť

Sekcia Výslovnosť je užitočná pre jazyky so zložitou výslovnosťou ako je napríklad angličtina. Výslovnosť sa ale pridáva aj pre slovenské heslá a iné jazyky s predvídateľnou výslovnosťou.

Výslovnosť sa zapisuje pomocou medzinárodnej fonetickej abecedy (IPA) do šablóny {{IPA}}. Znaky IPA sa dajú vkladať napríklad pomocou menu "Špeciálne znaky" a podmenu IPA dostupného pri úprave stránky.

Príklad (pre England):

=== Výslovnosť ===
* {{IPA|ˈɪŋɡlənd}}

Výsledok:

Výslovnosť
 • IPA: [ˈɪŋɡlənd]

Ak je k dispozícii aj nahrávka výslovnosti, pridáva sa za IPA notáciu pomocou šablóny {{Audio}}.

Príklad (pre root):

=== Výslovnosť ===
* {{IPA|ɹuːt}}
* {{Audio|En-us-root.ogg}}

Výsledok:

Výslovnosť

Homofóny upraviť

Homofóny sú slová, ktoré v danom jazyku znejú rovnako, ale píšu sa inak. Homofóny sa pridávajú ako podsekcia výslovnosti. Heslá pre homofóny by mali mať zhodnú IPA výslovnosť.

Príklad (pre rok):

==== Homofóny ====
* [[rock]]

Výsledok:

Homofóny

Viaceré homofóny sa uvádzajú ako položky zoznamu usporiadaného podľa abecedy.

Delenie upraviť

Sekcia Delenie ukazuje, ako je možné rozdeliť slovo medzi riadkami, čo nemusí byť to isté ako delenie na slabiky.

Príklad (pre demilitarizovanie):

=== Delenie ===
* de-mi-li-ta-ri-zo-va-nie

Výsledok:

Delenie
 • de-mi-li-ta-ri-zo-va-nie

Nedeliteľné slová tiež majú sekciu Delenie, ale slovo je v nej uvedené bez delenia (časť). Heslá s medzerami (hojdať sa) majú rozdelené každé slovo (hoj-dať sa). Slovné spojenia (ovčie kiahne) nemá zmysel deliť, pretože odkazujú na heslá použitých slov, kde sa dá nájsť delenie pre každé slovo. Ak má slovo viacero možných delení, uvádzajú sa pod sebou v nečíslovanom zozname.

Etymológia upraviť

Etymológia je pôvod slova. Etymológia je spravidla opísaná stručne jednou vetou alebo odstavcom. Slová, z ktorých je definované slovo odvodené, sú nalinkované na svoje heslá.

Príklad (pre abeceda):

=== Etymológia ===
Z písmen [[a]], [[b]], [[c]], [[d]] latinskej abecedy.

Výsledok:

Etymológia

Z písmen a, b, c, d latinskej abecedy.

Etymológia často obsahuje odkazy na zdroje (lesba). Zdroje sa pridávajú pomocou <ref> a zobrazia sa v sekcii Poznámky.

Varianty zápisu upraviť

Slovo môže mať viacero foriem s tým istým významom. Napríklad:

V takom prípade sa ostatné variácie uvedú v tejto sekcii ako abecedne triedený nečíslovaný zoznam.

Príklad pre (v):

==== Varianty zápisu ====
* [[vo]]

Výsledok:

Varianty zápisu

Slovný druh upraviť

Každé heslo musí mať pomenovaný slovný druh alebo typ, ak nie je slovným druhom.

Príklad:

=== Podstatné meno ===

Slovné druhy v slovenčine:

Definície slovných druhov sú napríklad vo Wikipédii: Slovný druh. Slovný druh nemusí byť priradený len jednotlivým slovám. Napríklad zvratné slovesá (ponáhľať sa) sú stále len slovesá, nie slovné spojenia.

Slovné druhy z iných jazykov:

Typy hesiel, ktoré nie sú slovnými druhmi:

Postup pre určenie typu hesla pre viacslovné výrazy:

 • Ak je výraz slovným druhom, napríklad zvratným slovesom (ponáhľať sa), typom hesla je tento slovný druh.
 • Ak výraz nie je obrazný, metaforický ani expresívny, čiže je to len všedné pomenovanie (slepé črevo), typ hesla je Slovné spojenie.
 • Ak je výraz príslovím (ľudová múdrosť, spravidla celou vetou, napríklad kto druhému jamu kope, sám do nej spadne), typ hesla je Príslovie. Slovenčina pozná okrem prísloví aj porekadlá (na rozdiel od prísloví nevyjadrujú ľudovú múdrosť, len hodnotia situáciu), ale tie sa momentálne vo Wikislovníku nevyskytujú.
 • Ak je výraz idiomatický, čiže sa nedá pochopiť z významu jednotlivých slov (ostať na ocot), typ hesla je Idióm.
 • Ak výraz nie je idiomatický, ale je zaradený pre svoju frekventovanosť (plávať ako sekera), typ hesla je Fráza.

Niekedy sa pre ten istý slovný druh vytvoria dve sekcie. Robí sa to spravidla vtedy, keď má heslo dva odlišné spôsoby ohýbania (duch, oko) alebo je zároveň ohýbaným tvarom iného hesla (robota, genetika). V takom prípade sa sekcie číslujú:

=== Podstatné meno (1) ===
==== Význam ====
# ...

=== Podstatné meno (2) ===
==== Význam ====
# ...

Gramatické kategórie upraviť

Pod nadpisom slovného druhu sa uvádzajú kurzívou gramatické kategórie, napríklad:

=== Podstatné meno ===
* ''rod mužský životný''

Výsledok:

Podstatné meno
 • rod mužský životný

Všimnite si, že slová v názve gramatickej kategórie sa uvádzajú v opačnom poradí, od najvšeobecnejšiej informácie k najkonkrétnejšej, čiže v našom príklade rod mužský životný, nie životný mužský rod. Uľahčuje to hľadanie informácií vo Wikislovníku.

Gramatické kategórie v slovenčine:

 • rod: mužský (Kaffee) životný (bábkar) alebo neživotný (banán), ženský (mrkva), stredný (lietadlo)
 • zámeno: osobné (ty) základné alebo privlastňovacie, zvratné (sa) základné/privlastňovacie, opytovacie (čo), ukazovacie, neurčité (niekto), vymedzovacie
 • číslovka: základná (päť), radová (štvrtý), skupinová, druhová, násobná
 • číslovka: určitá (neuvádza sa), neurčitá (málo)
 • príslovka: miesta (vonku), času (včera), spôsobu (nemo), príčiny
 • vid slovesa: dokonavý, nedokonavý (plávať)
 • slovesný rod: činný, trpny
 • sloveso: zvratné/reflexívne (hojdať sa), nezvratné (neuvádza sa)
 • sloveso: predmetové/tranzitívne (nájsť), bezpredmetové/intranzitívne (myslieť)
 • pomocné sloveso: modálne, fázové, limitné, sponové
 • vzor (myšlienka)

Niektoré gramatické kategórie (pád, číslo, osoba, čas, spôsob, rod prídavných mien) sú súčasťou tabuliek ohýbania v heslách pre základné tvary. V heslách pre ohýbané tvary sú tieto gramatické kategórie súčasťou významu. Nepíšu sa teda nikdy pod slovný druh.

Iné jazyky môžu mať ďalšie gramatické kategórie.

Slovné spojenie upraviť

Slovné spojenie (fráza, idióm, príslovie) má pod nadpisom uvedené odkazy na slová a slovné spojenia, z ktorých sa skladá.

Príklad (pre Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska):

=== Slovné spojenie ===
* [[spojený|Spojené]] [[kráľovstvo]] [[Veľká Británia|Veľkej Británie]] [[a]] [[Severné Írsko|Severného Írska]]

Výsledok:

Ohýbanie upraviť

Ohýbanie zahŕňa sekcie Skloňovanie, Časovanie a Stupňovanie. Tieto sekcie sa pridávajú do hesiel pre základné tvary (zelený) a obsahujú tabuľku tvarov slova (zelenej, zelených, ...). Môžu sa pod jedným slovným druhom vyskytovať viackrát, napríklad u prídavných mien, ktoré sa skloňujú aj stupňujú. Tabuľku tvarov majú aj cudzojazyčné slová, ak majú aspoň dva tvary. Napríklad anglické podstatné mená majú množné číslo (dog a dogs) a majú teda tabuľku tvarov, hoc aj veľmi malú.

Tabuľky tvarov sa vkladajú pomocou šablón. Existujú dva druhy šablón: prezentačné šablóny a šablóny vzorov. Prezentačné šablóny (napríklad {{Podstatné meno (sk)}}) sa starajú o vzhľad tabuľky kým šablóny vzorov (napríklad {{Vzor mesto}}) sa starajú o obsah tabuľky. Používajú sa spoločne tak, ako je to v nasledovnom príklade.

Keď sa do hesla prvý raz vkladá tabuľka tvarov, použije sa šablóna vhodného vzoru, ktorú je možné nájsť v príslušnej kategórii. Napríklad:

{{subst:Vzor chlap|muž}}

Parametrom šablóny vzoru je kmeň slova bez prípony. Niektoré vzory potrebujú viac parametrov, čo je vždy spomenuté v dokumentácii šablóny.

Už pri náhľade stránky je možné vidieť výslednú tabuľku tvarov vrátane automaticky pridaného nadpisu:

Skloňovanie
Pád \ Číslo Singulár Plurál
Nominatív muž muži
Genitív muža mužov
Datív mužovi mužom
Akuzatív muža mužov
Lokál mužovi mužoch
Inštrumentál mužom mužmi

Prefix subst: spôsobí, že sa pri uložení stránky takýto odkaz na šablónu nahradí jej obsahom. Šablóny vzorov v sebe obsahujú prezentačnú šablónu s predvyplnenými tvarmi, v našom príklade šablónu {{Podstatné meno (sk)}}, ktorá bude po uložení stránky vo wikikóde vyzerať takto:

==== Skloňovanie ====
{{Podstatné meno (sk)
 | snom = muž
 | sgen = [[muža]]
 | sdat = [[mužovi]]
 | saku = [[muža]]
 | slok = [[mužovi]]
 | sinš = [[mužom]]
 | pnom = [[muži]]
 | pgen = [[mužov]]
 | pdat = [[mužom]]
 | paku = [[mužov]]
 | plok = [[mužoch]]
 | pinš = [[mužmi]]
}}

Všimnite si automaticky pridaný nadpis. Túto tabuľku je možné ďalej upravovať, aby sa zohľadnili prípadné výnimky v ohýbaní. Prezentačnú šablónu je možné vložiť aj priamo bez použitia vzoru výberom správnej šablóny pre daný jazyk a slovný druh v príslušnej kategórii. Robí sa to vtedy, keď vhodná šablóna vzoru neexistuje alebo vám viac vyhovuje zadávať všetky tvary ručne. Môžete tiež okopírovať a upraviť tabuľku ohýbania z iného hesla.

Ohýbané tvary v tabuľke tvarov by mali odkazovať na svoje heslo (aj keď ešte neexistuje) s výnimkou tvarov zhodných so základným tvarom. Tieto odkazy spravidla automaticky pridávajú šablóny vzorov, ale v zložitejších prípadoch to nie vždy urobia správne, tak treba odkazy niekedy upraviť. Ak sa v niektorom jazyku niektorý slovný druh ohýba veľmi pravidelne (nedajú sa nájsť výnimky) ako je tomu u slovenských prídavných mien, prezentačná šablóna (napríklad {{Prídavné meno (sk)}}) môže pridávať odkazy sama a vo wikikóde hesla sú len samotné tvary bez odkazov.

Ak niektorý tvar neexistuje alebo sa nepoužíva, do tabuľky sa na jeho miesto vkladá dlhá pomlčka (—). Ak sú tvary dva, šablóny ohýbania spravidla na tento účel poskytujú číslované parametre (snom, snom2), prípadne môžete alternatívne tvary oddeliť lomítkom (ťa / teba). Ak ide o celý nový spôsob ohýbania (duch), je to často dôvod pre číslované slovné druhy.

Skloňovanie podstatného mena upraviť

Vzhľad v slovenčine:

Skloňovanie
Pád \ Číslo Singulár Plurál
Nominatív cesto cestá
Genitív cesta ciest
Datív cestu cestám
Akuzatív cesto cestá
Lokál ceste cestách
Inštrumentál cestom cestami

Štandardné slovenské vzory:

Skloňovanie prídavného mena upraviť

Vzhľad v slovenčine:

Skloňovanie
Pád Singulár Plurál
Rod mužský živ. Rod mužský neživ. Rod ženský Rod stredný Rod m. živ. Rod m. neživ., ž., str.
Nominatív zelený zelený zelená zelené zelení zelené
Genitív zeleného zeleného zelenej zeleného zelených zelených
Datív zelenému zelenému zelenej zelenému zeleným zeleným
Akuzatív zeleného zelený zelenú zelené zelených zelené
Lokál zelenom zelenom zelenej zelenom zelených zelených
Inštrumentál zeleným zeleným zelenou zeleným zelenými zelenými

Štandardné vzory v slovenčine:

Stupňovanie prídavného mena upraviť

Vzhľad v slovenčine:

Stupňovanie
1. stupeň dobrý
2. stupeň lepší
3. stupeň najlepší

Sekcia Stupňovanie sa uvádza až po sekcii Skloňovanie.

Časovanie slovesa upraviť

Vzhľad v slovenčine:

Časovanie
Spôsob oznamovací
Číslo Jednotné Množné
Osoba 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Čas minulý hľadal som hľadal si hľadal hľadali sme hľadali ste hľadali
Čas prítomný hľadám hľadáš hľadá hľadáme hľadáte hľadajú
Čas budúci budem hľadať budeš hľadať bude hľadať budeme hľadať budete hľadať budú hľadať
Spôsob podmieňovací
Čas minulý bol by som hľadal bol by si hľadal bol by hľadal boli by sme hľadali boli by ste hľadali boli by hľadali
Čas prítomný hľadal by som hľadal by si hľadal by hľadali by sme hľadali by ste hľadali by
Spôsob rozkazovací
Čas prítomný hľadaj! hľadajme! hľadajte!
Neurčité tvary
Prechodník Príčastia Neurčitok Slovesné
podstatné
meno
Činné
prítomné
Činné
minulé
Trpné
hľadajúc hľadajúci je hľadaný Formát hesla hľadanie

Štandardné slovenské vzory:

Stupňovanie príslovky upraviť

Vzhľad v slovenčine:

Stupňovanie
1. stupeň zle
2. stupeň horšie
3. stupeň najhoršie

Skloňovanie zámena upraviť

Zámená majú rozmanité skloňovanie. Niektoré sa neskloňujú vôbec (ako), niektoré len podľa pádu (čo) a niektoré ako prídavné mená (môj).

Vzhľad v slovenčine (pre čo):

Skloňovanie
Pád Tvar
Nominatív čo
Genitív čoho
Datív čomu
Akuzatív čo
Lokál čom
Inštrumentál čím

Momentálne neexistuje šablóna pre skloňovanie zámen nahrádzajúcich vo vete prídavné meno (môj).

Skloňovanie číslovky upraviť

Číslovky sa v slovenčine aj v iných jazykoch skloňujú. Momentálne ale neexistuje šablóna, ktorá by vytvorila štandardnú tabuľku skloňovania čísloviek pre slovenčinu.

Existujú ale šablóny pre iné jazyky.

Význam upraviť

Význam slova je krátke vysvetlenie, čo slovo znamená. Jedno heslo môže mať viacero významov.

Príklad (pre heslo noha):

==== Význam ====
# dolná končatina človeka, končatina zvieraťa
# chodidlo
# podpera pripomínajúca nohu

Výsledok:

Význam
 1. dolná končatina človeka, končatina zvieraťa
 2. chodidlo
 3. podpera pripomínajúca nohu

Význam spravidla nie je úplná veta. Je to len krátke slovné spojenie. Začína sa malým písmenom a na konci sa nepíše bodka. Význam je pokiaľ možno gramaticky zhodný so slovom, ktoré definuje, takže ho možno s definovaným slovom zameniť vo vete.

Ak je významov viac, častejšie významy sa uvádzajú pred menej častými. Významy sa číslujú (# vo wikikóde) a toto číslovanie je synchronizované so sekciami Synonymá a Antonymá. Je tiež zvykom uvádzať významy v sekcii Preklady v rovnakom poradí. Ak dôjde k zmene poradia významov, je potrebné aktualizovať aj rovnako číslované sekcie.

V tejto sekcii sa neuvádzajú významy, ktoré sa používajú len v idiomatickom slovnom spojení (tretia osoba, fyzická osoba v hesle osoba). Namiesto toho sa toto slovné spojenie uvedie v sekcii Slovné spojenia alebo Frázy a idiómy.

Neexistujú striktné pravidlá, čo sa považuje za samostatný význam a čo je len špeciálny prípad všeobecnejšieho významu. V prospech pridania nového významu hovoria odlišné preklady a synonymá alebo existencia špecializovaného termínu. Ak by všeobecnejšia definícia zahŕňala oveľa viac prípadov než sa v praxi používa, je to tiež dôvod rozmeniť ju na konkrétnejšie významy (často pri súčasnom zachovaní všeobecnejšieho významu). Samostatné významy sa spravidla nepridávajú pre jednoduché transformácie pôvodného významu (irónia, metafora), pretože by to viedlo k početným absurdným definíciám typu veľký = (ironicky) malý.

Odkazy upraviť

Slová použité v definícii je možné nalinkovať na ich heslá a to aj vtedy, keď vo Wikislovníku ešte nie sú.

Príklad:

# [[dolný|dolná]] [[končatina]] [[človek]]a, [[končatina]] [[zviera]]ťa

Výsledok:

Nie je nutné nalinkovať každé slovo, ale obvykle sa to tak robí.

Definície cudzojazyčných slov, obzvlášť českých (sval), nemôžu odkazovať na to isté slovo v slovenčine ([[sval]]), pretože na stránke by sa namiesto odkazu zobrazil len text tučným písmom (sval), čo nie je pre čitateľa veľmi užitočné. Takéto odkazy je lepšie spraviť ako fragmentové ([[#Slovenčina|sval]]), ktoré sa zobrazia ako odkaz a čitateľ je po kliknutí na taký odkaz presmerovaný na sekciu Slovenčina.

Príklady upraviť

Ku každému významu je možné pripojiť jeden a viac príkladov pomocou šablóny {{Príklad}}. Príklady patria ku všetkým významom slovenských aj cudzojazyčných hesiel. Príklady sa niekedy uvádzajú aj pri ohýbaných tvaroch. Ilustrované slovo sa zvýrazňuje tučným písmom. Výnimočne sa používajú wikilinky (viď nižšie).

Príklad (pre dieťa):

==== Význam ====
# [[nedospelý]] [[človek]]
#* {{Príklad|sk|Je to ešte dieťa.}}

Výsledok:

Význam
 1. nedospelý človek
  • Je to ešte dieťa.

Pre cudzojazyčné príklady sa používa ďalší parameter s prekladom.

Príklad (pre yaama):

==== Význam ====
# [[ahoj]]
#* {{Príklad|kld|Yaama garruu Jozef.|Ahoj ujo Jozef.}}

Výsledok:

Význam
 1. ahoj
  • Yaama garruu Jozef. – Ahoj ujo Jozef.

Štýl:

 • Príklady sú vždy písané celou vetou. Niekedy je vhodnejšie použiť dve kratšie vety. Príklady nikdy nie sú len slovné spojenie.
 • Ilustrované slovo sa v príkladoch môže ohýbať vrátane stupňovania.
 • Príklady majú byť dosť dlhé, aby z nich bol zrejmý význam a kontext, v ktorom je slovo použité. Extrémne dlhé príklady sa skracujú, ak to neuberá na ich hodnote.
 • Príklady používajú bežný slovník. Vyhýbajú sa málo používaným a odborným výrazom, pokiaľ je to možné. Ak to nie je možné, odborný termín sa môže nalinkovať na svoju definíciu.

Počet príkladov:

 • Príkladov pre jeden význam môže byť viac, obzvlášť ak
  • význam má netriviálne podvýznamy alebo
  • definícia obsahuje zoznam alternatív alebo
  • definícia sa opiera o pojem s viacerými významami.
 • Ak sú príklady viac ako 3 a niektoré z nich sú duplicitné (nepridávajú hodnotu), môžu sa duplicitné príklady odstrániť.
 • Ak treba vybrať lepší príklad z dvoch duplicitných, znaky dobrého príkladu zahŕňajú:
  • z príkladu je zrejmý význam slova,
  • príklad je zrozumiteľný a ľahko pochopiteľný,
  • ide o typické použitie slova,
  • obsahuje časté kolokácie (ak nemajú vlastné heslo),
  • obsahuje vetné a gramatické formy typické pre definované slovo,
  • tón a štýl príkladu je typický pre ilustrované slovo.

Význam v ohýbaných tvaroch upraviť

Ohýbané tvary vo svojej definícii len odkazujú na základný tvar. Kurzívou je uvedený slovný druh a gramatické vlastnosti ohýbaného tvaru (aj keď sú zhodné so základným tvarom).

Príklad (pre kávy):

==== Význam ====
# ''genitív jednotného čísla podstatného mena [[káva]]''
# ''nominatív množného čísla podstatného mena [[káva]]''
# ''akuzatív množného čísla podstatného mena [[káva]]''

Výsledok:

Význam
 1. genitív jednotného čísla podstatného mena káva
 2. nominatív množného čísla podstatného mena káva
 3. akuzatív množného čísla podstatného mena káva

Význam v cudzojazyčných heslách upraviť

Definícia cudzojazyčných výrazov využíva ich slovenské ekvivalenty a tak môže byť často skrátená na jedno slovo.

Príklad (pre aggression):

==== Význam ====
# [[agresia]]
# [[agresivita]]

Výsledok:

Aj keď to tak môže na prvý pohľad vyzerať, význam cudzojazyčných slov nie je len zoznam prekladov. Jednotlivé významy musia byť dostatočne jednoznačné, aby pre ne bolo možné vymenovať synonymá a antonymá ako je to napríklad v hesle smrt.

Ohýbané tvary slov z iných jazykov (lists) majú sekciu Význam formátovanú ako slovenské ohýbané tvary.

Príznaky upraviť

Ak sa význam používa len v jednom odbore, regióne alebo spoločenskej skupine, je možné to vyznačiť príznakmi, ktoré identifikujú príslušný kontext. Príznaky sa uvádzajú šablónou pred samotnou definíciou s uvedením kódu jazyka. Zoznam príznakov je v Modul:Priznaky/zoznam, kódy jazykov v Wikislovník:ISO 639-1.

Príklad (pre prietrž):

==== Význam ====
# náhly prudký dážď
# {{Príznaky|sk|lek.}} patologické vyklenutie alebo vytlačenie pobrušnice cez oslabenú brušnú stenu

Výsledok:

Význam
 1. náhly prudký dážď
 2. (v lekárstve) patologické vyklenutie alebo vytlačenie pobrušnice cez oslabenú brušnú stenu

Synonymá upraviť

Synonymá sú slová s podobným alebo rovnakým významom. Uvádzajú sa zvlášť pre každý význam a v rovnakom poradí.

Príklad (pre prvok):

==== Význam ====
# jednoduchá látka, ktorú nemožno chemicky rozložiť
# základná, najjednoduchšia časť celku
# jednobunkový živočích

==== Synonymá ====
# [[element]]
# [[element]], [[zložka]]
# —

Výsledok:

Význam
 1. jednoduchá látka, ktorú nemožno chemicky rozložiť
 2. základná, najjednoduchšia časť celku
 3. jednobunkový živočích
Synonymá
 1. element
 2. element, zložka

Definícia významu sa už v synonymách neopakuje, pretože sa dá dohľadať cez poradové číslo. Ak pre daný význam existuje viacero synoným, oddelia sa čiarkou na jednom riadku. Ak niektorý význam nemá synonymá, do príslušného riadku sa napíše len dlhá pomlčka (—). Každé synonymum je nalinkované na svoje heslo.

Antonymá upraviť

Antonymá sú slová s opačným významom. Pre vytvorenie antonyma stačí obrátiť len jednu vlastnosť významu. Napríklad matka a otec sú antonymá aj keď sú obaja rodičia. Antonymá sa uvádzajú v rovnakom formáte ako synonymá.

Príbuzné slová upraviť

V tejto sekcii sa spravidla uvádzajú slová zdieľajúce rovnaký koreň.

Príklad (pre list):

==== Príbuzné slová ====
* [[lístok]]
* [[listový]]
* [[listina]]
* [[lístie]]
* [[listovať]]

Výsledok:

Slovné spojenia upraviť

Sem patria odkazy na súvisiace heslá, ktorých slovný druh je Slovné spojenie.

Príklad (pre osoba):

==== Slovné spojenia ====
* [[fyzická osoba]]
* [[právnická osoba]]
* [[prvá osoba]]
* [[tretia osoba]]

Výsledok:

Frázy a idiómy upraviť

Sem patria odkazy na súvisiace heslá, ktorých slovný druh je Fráza alebo Idióm. Formát tejto sekcie je zhodný so sekciou Slovné spojenia.

Príslovia, úslovia a porekadlá upraviť

Sem patria odkazy na súvisiace heslá, ktorých slovný druh je Príslovie (alebo zatiaľ nepoužívané Porekadlo). Formát tejto sekcie je zhodný so sekciou Slovné spojenia.

Odkaz na príslovie alebo porekadlo začína malým písmenom a nemá na konci bodku (kto druhému jamu kope, sám do nej spadne).

Preklady upraviť

Sekcia Preklady sa uvádza len pri slovenských heslách. Cudzojazyčné heslá sú prekladané len do slovenčiny stručnou definíciou v sekcii Význam.

Preklady sa pridávajú pomocou šablón {{Preklady}} a {{P}}.

Príklad (pre strom):

==== Preklady ====
{{Preklady|význam=|preklady=
{{P|en|tree}}
{{P|fr|arbre}}
{{P|pl|drzewo}}
{{P|ru|дерево}}
}}

Výsledok:

Preklady

Druhým parametrom šablóny {{P}} je kód jazyka pre jeden z prípustných jazykov. Preklady sú utriedené abecedne podľa mena jazyka.

Podľa významu upraviť

Heslá majú často viacero významov, ktoré sa prekladajú odlišne. V takom prípade sa šablóna {{Preklady}} použije zvlášť pre každý preložený význam a tento význam sa pomenuje parametrom význam.

Príklad (pre veľký):

==== Preklady ====
{{Preklady|význam=veľkých rozmerov|preklady=
{{P|en|big}}
{{P|de|groß}}
}}

{{Preklady|význam=dospelý|preklady=
{{P|en|adult}}
{{P|de|groß}}
}}

Výsledok:

Preklady

veľkých rozmerov

dospelý

Preložené významy nemusia zodpovedať definíciám v sekcii Význam, ale obvykle to tak je. Hodnota parametra význam sa vďaka tomu môže skrátiť na nevyhnutné minimum. Čitateľ môže v prípade pochybností pozrieť podrobnejšiu definíciu v sekcii Význam.

Alternatívne preklady upraviť

Ak v danom jazyku existuje viacero vhodných prekladov, uvádzajú sa v čiarkou oddelenom zozname. Keďže šablóna {{P}} pridáva aj názov jazyka, nedá sa použiť pre druhý a ďalší preklad. Preto sa kombinuje s šablónou {{P2}}.

Príklad (pre veľký):

{{P|en|big}}, {{P2|en|large}}, {{P2|en|great}}, {{P2|en|huge}}

Výsledok:

Tento príklad je len ilustračný. Do prekladov by sa nemali pridávať početné synonymá. Mal by v nich byť ten najvhodnejší preklad pre daný význam. Ak má význam v cieľovom jazyku viaceré odtiene, uvádza sa najlepší preklad pre každý významový odtieň (bez opakovania).

Značky gramatických kategórií upraviť

Posledný parameter šablón {{P}} a {{P2}} identifikuje gramatickú kategóriu prekladu (rod, číslo, ...).

Príklad (pre dievča):

{{P|de|Mädchen|s}}

Výsledok:

Skratka gramatickej kategórie (napríklad m) je menom šablóny ({{m}}), ktorá zabezpečí, že po umiestnení myši nad skratku sa zobrazí jej význam (maskulinum (mužský rod)).

Dostupné šablóny:

Informácia o gramatickej kategórii prekladu je spravidla redundantná — mala by byť zhodná s gramatickou kategóriou v hesle prekladu, ale niekedy obsahuje unikátnu informáciu, napríklad keď má preklad viacero významov podľa rodu.

Ak je potrebné použiť viacero skratiek naraz, druhá a ďalšia skratka sa uvedie za šablónou {{P}} resp. {{P2}}.

Príklad (pre dvere):

{{P|cs|dveře|ž}} {{plurál}}

Výsledok:

Rod sa uvádza iba vtedy, keď sa nedá zmeniť ohýbaním prekladu. Vo väčšine jazykov sa dajú prídavné mená ohýbať do všetkých rodov a rod sa pri nich preto nepíše. Číslo sa obdobne píše len ak sa preklad nedá skloňovať do oboch čísiel.

Chýbajúce jazyky upraviť

Ak šablóna {{P}} zobrazí namiesto mena jazyka (gamilarájčina) jeho kód (kld), znamená to, že šablóna tento jazyk nepodporuje. V takom prípade je možné meno jazyka vypísať ručne a použít len šablónu {{P2}}. Ak tento jazyk nemá ani svoj Wikislovník, namiesto {{P2}} sa použíje jednoduchý odkaz.

Príklad (pre ahoj):

{{Preklady|význam=pozdrav|preklady=
{{P|en|hello}}
* gamilarájčina: [[yaama]]
}}

Výsledok:

pozdrav

Poznámky upraviť

Sekcia Poznámky sa používa pre poznámky celou vetou.

Referencie upraviť

Sekcia Referencie sa používa pre odkazy na zdroje. Zdroj sa spravidla uvádza pre príklady k významom, ktoré sú citátmi. Zdroj je tiež vhodné uviesť pre kontroverzné tvrdenia v etymológii či iné diskutabilné údaje v hesle.

Zdroj sa uvádza v mieste, kde sa používa, pomocou tagu ref.

Príklad (pre banán):

==== Význam ====
# [[plod]] [[banánovník]]a
#* {{Príklad|sk|Skúste si dať doma olúpaný banán do bryndze a budete mať podobné pocity ako ja v hoteli Forum.}}<ref>Satinský, Július: Polstoročie s Bratislavou. Z mojich denníkov. Bratislava: Albert Marenčin PT 2002. 118 s. ISBN 80-88912-33-4</ref>

V samotnej sekcii Referencie sa už len použije tag references:

==== Referencie ====
<references />

Literatúra upraviť

Tu sa uvádza použitá literatúra.

Externé odkazy upraviť

Tu sa uvádzajú odkazy na iné stránky, ktoré poskytujú bližšie informácie o hesle.

Príklad (pre Estónsko):

=== Externé odkazy ===
{{Projekt|w=Estónsko|commons=Category:Estonia}}

Výsledok:

Externé odkazy

Dostupné šablóny:

 • {{Projekt}} - Wikipédia a iné sesterské projekty
 • {{JÚĽŠ}} (sk) - Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied
 • {{filit}} (sk) - FILIT - Otvorená filozofická encyklopédia
 • {{IJP}} (cz) - Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky
 • {{Oxford}} (en) - Oxford living dictionaries
 • {{DWDS}} (de) - Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache

Kategória upraviť

Každé heslo by malo patriť do základnej kategórie v tvare jazyk + slovný druh podľa názvov sekcií Jazyk a Slovný druh. Pre slovenčinu je ich možné nájsť v kategórii Slovenčina:

Ak heslo nie je slovným druhom, stále môže patriť do kategórie podľa typu hesla:

Podobné kategórie existujú aj pre iné jazyky a pre medzinárodné výrazy.

Pozri aj upraviť