Wikislovník:Príručka

Táto stručná príručka vás prevedie základmi upravovania hesiel vo Wikislovníku. Bližšie informácie o Wikislovníku nájdete v článku Vitajte vo Wikislovníku.

Wikislovník je vo svojej podstate databáza, ktorá dáva do súvislosti heslá a popisuje ich vlastnosti. Neupravuje sa ale prostredníctvom formulárov ako bežná databáza. Namiesto toho je každé heslo vo Wikislovníku reprezentované stránkou ako na Wikipédii a táto stránka len zodpovedá určitému predpísanému formátu. Wikislovník sa takto upravuje ľahšie a z predpísaného formátu je ľahké robiť výnimky, keď je to potrebné. Nevýhodou je, že Wikislovník často obsahuje duplicitné informácie. O údržbu duplicitných informácií a celkovú konzistentnosť slovníka sa starajú boti.

Wikislovník je postavený na MediaWiki softvéri rovnako ako Wikipédia a upravuje sa preto rovnako. Táto príručka obsahuje len stručný popis funkcií MediaWiki, ktoré sú relevantné pre Wikislovník. Pokročilé funkcie popisuje MediaWiki manuál (v angličtine).

Počas čítania príručky budete mať priestor vyskúšať si všetko, čo sa práve učíte. Využite túto možnosť a trochu sa pohrajte. Naučte sa ako upravovať stránku, robte pokusy na pieskovisku, diskutujte na stránke Kaviareň, aby ste zistili, ako sa zúčastniť vývoja Wikislovníka. Nikto sa na Vás nebude hnevať, ak na týchto skúšobných stránkach niečo pokazíte, takže sa nebojte a experimentujte!

Otvorte si v novom okne testovaciu stránku pieskovisko a potom stlačte odkaz upraviť. Uvidíte pred sebou wikikód pieskoviska. Pridajte niečo unikátne, potom stránku uložte a pozrite sa, čo ste urobili. Tento odkaz vám umožní urobiť presne to, čo sľubuje – upraviť stránku, na ktorú sa práve pozeráte. Vyskúšajte si to! Môžete si tento odkaz otvoriť v novom okne, aby ste potom mohli pokračovať v čítaní tejto príručky.

Upravovanie stránok

upraviť

Začneme s tou najzákladnejšou funkciou Wikislovníka, ktorou je úprava stránky. Každá wiki stránka, s výnimkou pár uzamknutých stránok, má vo svojej hornej časti odkaz upraviť. Odkaz sa nachádza aj pri jednotlivých podnadpisoch na stránkach.

   Píšte vždy od ľavého okraja (inak sa text nezobrazí správne,
ako vidíte na tejto vete).

Ak chcete, aby text bol odsadený, ale ukázal sa správne, napíšte ho v okne zľava, ale prv dajte dvojbodku. Po uložení sa vo výslednom texte dvojbodka nezobrazí a miesto nej sa text odsadí.

Ak chcete text zvýrazniť kurzívou, dajte na jeho okraje po dva apostrofy. (Ak máte slovenskú klávesnicu, na GNU/Linux systémoch napíšete apostrof kombináciou kláves [pravý Alt] + [§], v MS Windows cez jeho ASCII kód 39 - jednou rukou stlačte tlačítko [ľavý Alt] a druhou vyťukajte na numerickej klávesnici [3] a [9], po uvoľnení tlačítka [ľavý Alt] sa apostrof objaví.).

Pokiaľ chcete text zvýrazniť tučným písmom, dajte pred i za text 3 apostrofy.

ak napíšete zobrazí sa
''príklad'' príklad
'''príklad''' príklad
'''''príklad''''' príklad
''iný '''príklad''''' iný príklad

Môžete využiť aj ponuku na formátovanie textu, ktorá je umiestnená nad editovacím oknom - vyberiete patričný text a stlačíte [A] alebo [A] a editor sám doplní žiadané znaky.

Medzi odstavcami vynechajte prázdny riadok, inak sa odstavec nevytvorí.

Interné odkazy (v rámci Wikislovníka)

upraviť

Interné odkazy používame pri odkazoch na stránku tohto wikislovníku.

Slová, ktorá majú alebo by mali mať vo Wikislovníku svoju stránku, dajte do dvojitých hranatých zátvoriek. (Na slovenskej klávesnici v GNU/Linux stlačíte [pravý Alt] + [ú] resp. [pravý Alt] + [ä], v MS Windows cez ASCII kódy 91 resp. 93 alebo [pravý Alt] + [F] resp. [pravý Alt] + [G]).

Ak je stránka na Wikislovníku už vytvorená, text sa objaví v modrej farbe písma, v opačnom prípade v červenej (v niektorých nastaveniach tiež modrej, ale odkaz je prečiarknutý). Je účelné si vopred skontrolovať vo vyhľadávači Wikislovníka, či stránka existuje a aký je jej presný názov, aby ju odkaz na ňu zobrazil.

Ak chcete v texte vytvoriť odkaz z nejakého slova v inom páde ako v nominatíve, máte 2 možnosti:

 • ak sa odlišuje len pridaním prípony, stačí príponu zapísať hneď za zatváracie zátvorky.
 • ak sa odlišuje viac - t.j. nedá sa napísať tak, že k nominatívu pridáte len príponu - napíšte slovo najprv v základnom tvare a po zvislej čiare | v tvare skloňovanom. (Zvislú čiaru na slovenskej klávesnici v GNU/Linux [pravý Alt] + [)] = [pravý Alt] + [Shift] + [ň], v MS Windows cez ASCII kód 124, alebo [pravý Alt] + [W])
ak napíšete zobrazí sa
[[príklad]] príklad
[[príklad]]och príkladoch
[[príklad|príkladoch]] príkladoch
[[príklad|napr.]] napr.

Odkazy medzi jednotlivými wiki projektami (interwiki)

upraviť

Odkazy v rovnakom projekte na iné jazyky

upraviť

Odkaz na dané slovo vo Wikislovníku v inom jazyku sa robí pomocou jeho ISO kódu, ktorý je aj v doméne adresy - pre slovenčinu je to sk. Tento kód jazyka sa píše pred slovo a oddeľuje sa dvojbodkou. Takto napísaný odkaz sa zobrazí v pravom hlavnom stĺpci stránky, v jej obsahu. Ak nechcete, aby sa daný odkaz objavil v tomto obsahu, ale len tam v texte, kam ho vkladáte, dajte dvojbodku aj na začiatok.

ak napíšete zobrazí sa poznámka
[[en:príklad]] zobrazí sa v obsahu stránky
[[:en:príklad]] en:príklad zobrazí sa v mieste zápisu
[[:de:príklad|''príklad'' v nemeckom Wikislovníku]] príklad v nemeckom Wikislovníku

Nemusíte pre dané slovo prehľadávať všetky Wikislovníky, aby ste do obsahu doplnili odkazy na tie cudzojazyčné stránky, ktoré pre toto slovo už majú vytvorenú stránku. Stačí, ak pridáte jeden funkčný cudzojazyčný odkaz a robot na serveri Wikislovníka by mal onedlho - cca do 24 hodín - doplniť všetky ostatné.

Odkazy v rovnakom jazyku na iné projekty

upraviť

Odkazy na iné projekty zároveň v iných jazykoch

upraviť

Externé odkazy (mimo wiki)

upraviť

Ak potrebujete napísať externý odkaz, dajte ho do jednoduchých hranatých zátvoriek [].

ak napíšete zobrazí sa
[http://www.google.com] [1]
[http://www.google.com vyhľadávač Google] vyhľadávač Google

Zobrazenie náhľadu

upraviť

Veľmi dôležitou funkciou, ktorú by ste mali začať teraz používať, je tlačidlo Zobraziť náhľad. Táto funkcia Vám umožní zobraziť budúci výzor stránky bez toho, aby sa uložila.

Skúste urobiť nejakú zmenu na pieskovisku a potom stlačte tlačidlo zobraziť náhľad. Všetci robíme chyby a tento postup Vám umožní odstrániť ich okamžite. Ak budete používať náhľad pred uložením, ušetríte sebe aj ostatným redaktorom veľa starostí. Náhľad Vám tiež umožňuje vyskúšať si zmeny vo formátovaní bez nutnosti ukladať článok, až kým nie ste úplne spokojní.

Toto je dôležité aj vtedy, ak si myslíte, že budete robiť viac úprav na stránke. Je dobré uložiť stránku iba raz a udržať tak históriu stránky prehľadnú. Sporadickejšie ukladanie je tiež cestou k vyhnutiu sa konfliktom pri ukladaní, ktoré sa stávajú, keď sa dvaja redaktori pokúsia uložiť stránku v rovnakom čase. Ak upravujete veľké časti textu, mali by ste to možno robiť v niekoľkých krokoch (napr. po odstavcoch), aby mohli ostatní ľahko sledovať vaše úpravy a zmeny.

Jedinou dôležitou vecou je zapamätať si, že musíte článok uložiť predtým, ako sa presuniete na inú stránku. Častou (veľmi častou!) chybou je, že si dáte zobraziť náhľad, prečítate si ho a potom sa presuniete na iné stránky a zabudnete svoje úpravy uložiť.

Zhrnutie úprav

upraviť

Predtým, ako stlačíte „Uložiť stránku“, je potrebné napísať krátke zhrnutie Vašich zmien do políčka „Zhrnutie úprav:“, ktoré sa nachádza pod oknom na úpravy.

Drobné úpravy

Ak ste prihlásený ako redaktor, môžete označiť vašu menšiu úpravu začiarknutím príslušného políčka "Toto je drobná úprava" pred uložením vašich zmien. Týmto hovoríte ostatným, že Vaša úprava neobsahuje nejakú podstatnú zmenu. Neexistujú žiadne prísne pravidlá, ale pravopisné chyby a drobné formátovacie úpravy ako napríklad pridanie medzery alebo wikiodkazu sa považujú za drobné úpravy. Inými slovami - zmena výzoru je vo všeobecnosti drobná, ale zmena obsahu už nie. Ak si nie ste istý, nechajte toto políčko nezačiarknuté.

Organizácia textu

upraviť

Wikislovník vytvára veľa prispievateľov. Z dôvodu zjednotenia úpravy stránok jednotlivých hesiel je potrebné postupovať podľa rovnakého vzoru, ktorý je umiestnený na stránke Wikislovník:Ako vytvoriť novú stránku.

Tituly a podtituly

upraviť

Ak chcete usporiadať položky tak, aby boli prehľadné, mali by tvoriť samostatné celky. To dosiahnete tým, že jednotlivým obsahom dáte názov a označíte ho ako titul dvomi znakmi == (rovná sa) pred i za názvom.

Pridaním ďalšieho znaku = môžete vytvárať aj podtituly a ďaľšie podúrovne textu.

ak napíšete objaví sa
== Vzorový nadpis ==

Vzorový nadpis

upraviť
=== Vzorový podnadpis ===

Vzorový podnadpis

upraviť
==== Vzorový pod-podnadpis ====

Vzorový pod-podnadpis

upraviť
===== Vzorový podnadpis 5. úrovne =====
Vzorový podnadpis 5. úrovne
upraviť

Nepoužívajte nadpis 1. úrovne s 1 znakom "=", slúži len na nadpis stránky. Všimnite si, že sa tieto nadpisy zobrazili aj v obsahu stránky hore.

Vytváranie zoznamov

upraviť

Zoznam jednotlivých bodov rôznych úrovní vytvoríte, ak dáte na začiatok riadku hviezdičku *. Čím viac hviezdičiek, tým hlbšiu úroveň vytvoríte:

ak napíšete objaví sa

* začnite prvý bod zoznamu hviezdičkou:
** dve hviezdičky
** stále sme na dvoch hviezdičkách
*** tri hviezdičky
**** viac hviezdičiek znamená hlbšiu úroveň
**** ešte raz 4 hviezdičky
*** vraciame sa na 3
* môžme aj na 1. úroveň

 • začnite prvý bod zoznamu hviezdičkou:
  • dve hviezdičky
  • stále sme na dvoch hviezdičkách
   • tri hviezdičky
    • viac hviezdičiek znamená hlbšiu úroveň
    • ešte raz 4 hviezdičky
   • vraciame sa na 3
 • môžme aj na 1. úroveň

Číslovaný zoznam vytvoríte pridaním znaku # (odrážka) na začiatok riadku:

ak napíšete objaví sa

# prvá odrážka
# druhá odrážka
## prvé dve odrážky
## druhé dve odrážky
### tretia úroveň
# pokračovanie prvej úrovne

 1. prvá odrážka
 2. druhá odrážka
  1. prvé dve odrážky
  2. druhé dve odrážky
   1. tretia úroveň
 3. pokračovanie prvej úrovne

Šablóny

upraviť

Pre ohýbanie slov používajte šablóny - Kategória:Šablóny:Tabuľky tvarov - uľahčujú prácu na wikislovníku. Skopírujte text v rámčeku "použitie" a doplníte príslušné slovo, ktoré sa skloňuje či časuje podľa tohto vzoru.

Príklad:

 • Chcete vyskloňovať slovo kamarát.
 • Šablona ponúka v rámčeku "Použitie:" {{subst:Vzor chlap|chlap}}.
 • Text v rámčeku skopírujeme a vložíme na príslušné miesto.
 • Za zvislítkom | zameníme výraz "chlap" za slovo "kamarát"
 • Výsledkom bude text {{subst:Vzor chlap|kamarát}}
 • Konečný výsledok po zobrazení náhľadu alebo uložení zmeny bude vyzerať takto:

Skloňovanie

upraviť
Pád \ Číslo Singulár Plurál
Nominatív kamarát kamaráti
Genitív kamaráta kamarátov
Datív kamarátovi kamarátom
Akuzatív kamaráta kamarátov
Lokál kamarátovi kamarátoch
Inštrumentál kamarátom kamarátmi

Ako vidíte, šablóna doplnila aj text "Skloňovanie"

Použitie šablóny

upraviť

Sú dva základné spôsoby, ako vložiť obsah šablóny do stránky: {{Moja šablóna}} a {{subst:Moja šablóna}}.

Spôsob {{subst:Moja šablóna}} vytvorí kópiu obsahu šablóny a vloží ju do textu pri uložení článku (substitúcia).

Bez slova „subst“ bude aktuálny obsah šablóny vkladaný do textu stránky vždy pri prezeraní. Tento proces je známy ako „transklúzia“ (transclusion).

Inými slovami, po úpravách šablóny nemusíte opravovať stránky, ktoré šablónu používajú, pokiaľ použijete tvar bez direktívy „subst“.

Nápoveda a krátke dočasné správy, ktoré budú onedlho zmazané, by mali byť vkladané pomocou „subst“ (výhodou je aj to, že obsah šablóny sa stane súčasťou zdrojového textu stránky). Štandardní poznámky, ktoré budú súčasťou stránky po dlhšiu dobu, by mali byť vkladané bez direktívy „subst“, aby se lepšie udržiavali. Ak potrebujete upravovať obsah šablóny po jej vložení do stránky a nechcete, aby sa zmeny v nej neskôr urobené na tejto stránke prejavili, použite „subst“. Ak nepotrebujete obsah meniť a chcete, aby sa zmeny v šablóne automaticky prejevili na stránkach, na ktoré bola vložená, „subst“ nepoužite.

Omeškané zobrazenie zmien

upraviť

Zmeny vykonané v šablóne sa môžu na stránkach, ktoré ju používajú, prejaviť s omeškaním. Vynútiť ich okamžité rešpektovanie je možné funkciou Purge, napríklad kliknutím na tlačítko "editovať" a okamžite "uložiť". Takáto editácia sa neuloží do histórie, ale aktualizuje cache stránky.