SlovenčinaUpraviť

VýslovnosťUpraviť

Podstatné menoUpraviť

 • rod mužský neživotný

SkloňovanieUpraviť

Pád Singulár Plurál
Nom. rod rody
Gen. rodu rodov
Dat. rodu rodom
Aku. rod rody
Lok. rode rodoch
Inšt. rodom rodmi

VýznamUpraviť

 1. všetci predkovia a potomkovia, spravidla so spoločným priezviskom
  • Pochádzal z rodu Habsburgovcov.
 2. (taxonómia) taxonomická kategória širšia než druh a užšia než čeľaď
  • Rod Homo sa skladá z moderného človeka, človeka vzpriameného a z niekoľko ďalších druhov.
 3. príslušnosť k národu, spoločenskej vrstve alebo inej skupine
  • Skadiaľ som, stadiaľ som, slovenského rodu som.
 4. (jazykoveda) menná gramatická kategória, ktorá rozdeľuje niektoré slovné druhy na mužské, ženské a stredné
  • Akého rodu je slovo "bača"?
 5. (jazykoveda) slovesný rod, slovesná gramatická kategória, ktorá rozdeľuje slovesá na činné a trpné
  • Výraz "vyčerpal som možnosti" je v činnom rode kým "vyčerpal som sa" je v trpnom rode.
 6. všetci muži alebo všetky ženy kolektívne, často ako identita v kontraste s biologickým pohlavím
  • Diskriminácia na základe pohlavia a rodu je najrozšírenejším typom diskriminácie.

SynonymáUpraviť

 1. pokolenie, dynastia, rodina
 2. genus
 3. slovesný rod
 4. pohlavie

Príbuzné slováUpraviť

Slovné spojeniaUpraviť

PrekladyUpraviť

všetci predkovia a potomkovia

taxonomická kategória

príslušnosť k skupine

menná gramatická kategória

slovesný rod

muži alebo ženy kolektívne