SlovenčinaUpraviť

VýslovnosťUpraviť

ZámenoUpraviť

 • ukazovacie
 • osoba tretia
 • rod mužský
 • číslo jednotné

VýznamUpraviť

 1. označuje osobu, zviera alebo vec, ktoré sa v dialógu nezúčastňujú, o ktorých už bola reč alebo ktoré sú dostatočne určené situáciou popísanou v predchádzajúcom texte
  • Šiel som mu to zaniesť osobne, ale ten tam vôbec nebol.

LiteratúraUpraviť

 • Pravidlá slovenského pravopisu s pravopisným slovníkom. Matica slovenská, 1940. Bez ISBN. 293 s.
 • Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 1991. Vydanie prvé. ISBN 80-224-0080-7. 282 s.
 • CALTÍKOVÁ, Milada, TARÁBEK, Ján: Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka s diktátmi, cvičeniami a testami. Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, 2013. Vydanie 5. ISBN 978-80-89160-99-0. 107 s.
 • PISÁRČIKOVÁ, Mária a i.: Synonymický slovník slovenčiny. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra a Veda, vydavateľstvo SAV, 1995. Vydanie prvé. ISBN 80-224-0427-6. 738 s.

AngličtinaUpraviť

VýslovnosťUpraviť

 • IPA: [tɛn],

ČíslovkaUpraviť

 • základná

VýznamUpraviť

 1. desať